Γυναικολογικό και Μαιευτικό Ιατρείο

Πιστεύουμε πως οι ασθενείς μας, θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο ενημερωμένοι, προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά με τις δυνατότητες θεραπείας, το κόστος και την διατήρηση της καλής τους υγείας.
Στο ιατρείο μας λειτουργούμε πάντοτε με γνώμονα τις καθοδηγητικές μας αρχές:

  • την αφοσίωση στην εξαιρετική ποιότητα
  • τη δημιουργία ενός ήρεμου, φιλικού και άνετου περιβάλλοντος για τους ασθενείς
  • τη συνεχή επιστημονική βελτίωση.

Οι μέθοδοι αποστείρωσης είναι σχολαστικές και σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης.